Yoga Shakti Missions India

Ibombay  Iharcows  Iharidwarsatsang

Yogashakti Mission Mumbai
11 Jaldarshan,
51 Napean Sea Road,
Bombay 400 036 India
Bharti 982-018-9379

Yogashakti Mission New Delhi
Ajit Arcade- 2nd Floor,
Lala Lajpatrai Road,
New Delhi 110 048 India

Shree Ma Yogashakti Divyadham Trust
(SMYDT)
Ma Yogashakti Marg,
Kankhal, Haridwar 249 408
Awadesh 989-747-3745